DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Lịch sử lớp 9 - NXB Giáo dục Việt Nam

1692 lượt xem
 

6.1. Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất: Bài giảng

video
45 lượt xem

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà cung cấp: THẦY LIÊM/THẦY KIỆT/CÔ CHI

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh lớp 9, phụ huynh và giáo viên Lịch sử lớp 9.

  • Học sinh lớp 8 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.


Lý do nên xem
  • Giúp học sinh đọc hiểu rõ hơn về quan hệ quốc tế, sự thay đổi trong các quốc gia, và tầm ảnh hưởng của các sự kiện lịch sử đối với văn hóa và xã hội.

  • Giúp học sinh nắm vững nội dung chương trình và chuẩn bị cho các kỳ thi và bài kiểm tra.

  • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách "Lịch sử Lớp 9 - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam" là một nguồn kiến thức phong phú về lịch sử thế giới và Việt Nam, bao gồm nhiều chương học quan trọng, như: 

- Chương "Liên Xô và các nước Đông Âu sau Chiến tranh thế giới thứ hai"

- Chương "Các nước Á, Phi, Mỹ Latinh từ năm 1945 đến nay" 

- Chương "Mỹ, Nhật Bản, Tây Âu từ năm 1945 đến nay"

Cuốn sách cũng đề cập đến quan hệ quốc tế và cuộc cách mạng khoa học - kỹ thuật từ năm 1945 đến nay. Ngoài ra, nó tập trung vào lịch sử Việt Nam trong những giai đoạn quan trọng như "Việt Nam từ sau Cách mạng Tháng Tám đến Toàn quốc kháng chiến" và "Việt Nam từ năm 1954 đến năm 1975", giúp học sinh nắm vững sự phát triển lịch sử của quốc gia mình.