DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Sinh học lớp 9 - NXB Giáo dục Việt Nam

3250 lượt xem
 

4.3. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể: Bài giảng - Phần 1

video
70 lượt xem

Tác giả: Đội ngũ giáo viên của Vietjack

Nhà cung cấp: VietJack

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh lớp 9, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn hướng dẫn con học tập.

Lý do nên xem
  • Giúp học sinh có thêm kiến thức về lĩnh vực sinh học. 

  • Hỗ trợ phụ huynh, giáo viên trong việc giảng dạy. 

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách “Sinh học 9 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” có tổng cộng 10 bài giảng và dẫn dắt các em học sinh đi sâu hơn về sự hình thành và phát triển của loài người nhờ vào các nghiên cứu có sẵn như: Nhiễm sắc thể, ADN, Gen di truyền, hệ sinh thái… Qua đó, các bạn học sinh sẽ có thêm tư duy về cơ thể người, hiểu rõ hơn về cội nguồn của loài người và đặc biệt là hình thành nên tư duy về nhân học để có thể sử dụng trong tương lai.