DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tự nhiên và xã hội lớp 3 - Chân trời sáng tạo

3789 lượt xem
 

3.2. Hoạt động sản xuất ở địa phương em: Bài tập

video
64 lượt xem

Tác giả: Đội ngũ giáo viên của Vietjack/Thầy Liêm/Thầy Kiệt

Nhà cung cấp: VietJack/ THẦY LIÊM/Thầy Kiệt

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh lớp 3, giáo viên.

  • Phụ huynh cần giảng dạy cho con tại nhà. 

Lý do nên xem
  • Giúp các em học sinh bắt đầu làm quen với kiến thức. 

  • Hỗ trợ giáo viên giảng dạy học sinh. 

Tóm tắt nội dung

 Cuốn sách “Tự nhiên xã hội 3 - Chân trời sáng tạo” có tổng cộng 6 bài giảng chính:

  • Gia đình

  • Trường học 

  • Cộng đồng và địa phương

  • Thực vật và động vật

  • Con người và sức khỏe

  • Trái đất và bầu trời 

Từ những chủ đề trên, các em sẽ được tiếp xúc với các khái niệm về họ hàng, gia đình, tài sản trong nhà… Ngoài ra, quyển sách cũng xây dựng tư duy của học sinh về sức khỏe con người, kỹ năng phòng chống hỏa hoạn…