DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Lịch sử lớp 7 - NXB Giáo dục Việt Nam

3733 lượt xem
 

2.9. Sự suy sụp của nhà Trần cuối TK XIV: Bài giảng - Phần 1

video
68 lượt xem

Tác giả: Đội ngũ giáo viên của Thầy Liêm

Nhà cung cấp: THẦY LIÊM

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh lớp 7, phụ huynh và giáo viên Lịch sử lớp 7.

  • Học sinh lớp 6 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.

Lý do nên xem
  • Cung cấp kiến thức về lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam từ thời kỳ Trung Đại.

  • Giúp học sinh hiểu rõ sự phát triển của thế giới và Việt Nam trong giai đoạn lịch sử quan trọng này.

  • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách "Lịch sử Lớp 7 - Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam" bao gồm hai phần chính:

  • Phần 1 - "Khái Quát Lịch Sử Thế Giới Trung Đại": tập trung vào việc giới thiệu và giải thích về lịch sử thế giới trong giai đoạn Trung Đại. Bao gồm các chương về những sự kiện quan trọng, các triều đại và nhân vật lịch sử nổi tiếng trong thế giới Trung Đại.

  • Phần 2 - "Lịch Sử Việt Nam (Từ Khoảng Thế Kỷ X Đến Giữa Thế Kỷ XIX)": tập trung vào việc giới thiệu lịch sử Việt Nam từ thời kỳ Trung Đại đến giữa thế kỷ XIX. Bao gồm các chương về sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn này, các sự kiện quan trọng, và nhân vật lịch sử có ảnh hưởng.

Mỗi phần có nhiều bài học giảng và bài tập tương ứng, giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách có cấu trúc và thực hành kiến thức.