DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tiếng Anh lớp 2 - Chân trời sáng tạo

3481 lượt xem
 

2.3. Sounds and letters: Bài tập - Phần 1

video
55 lượt xem

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà cung cấp: Vietjack/Trường Tiểu học online

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh lớp 2, giáo viên.

  • Người học tiếng Anh sơ cấp.

  • Giáo viên, phụ huynh muốn cải thiện chất lượng học tập cho con em. 

Lý do nên xem
  • Giúp các em học sinh tiến lên một trình độ cao hơn đôi chút trong tiếng Anh. 

  • Hỗ trợ thầy cô, cha mẹ trong việc giúp con cái học hành. .  

  • Mở rộng vốn từ, làm sắc nét hơn nền tảng tiếng Anh trong đầu người học.  

Tóm tắt nội dung

  Cuốn sách “Tiếng Anh 2 - Chân trời sáng tạo” gồm 6 bài học chính:

+ Unit 1: What color is it? 

+ Unit 2: What’s this?

+ Unit 3: It’s a plane?

+ Unit 4: They are bears

+ Unit 5: This is my nose! 

+ Unit 6: Lunch time!

Cùng với đó là phần tìm hiểu về văn hoá sẽ giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh tư duy phản biện và biết cách đặt một câu nghi vấn trong tiếng Anh thông qua các bài học (unit) như: Đây là màu gì?, Đó là cái máy bay đúng không?, Đây là gì?...