DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Khoa học lớp 4 - NXB Giáo dục Việt Nam

2260 lượt xem
 

2.2. Ba thể của nước: Bài giảng

video
34 lượt xem

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà cung cấp: Thầy Kiệt/THẦY LIÊM

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh theo học lớp 4.

  • Giáo viên bộ môn Khoa học Lớp 4, phụ huynh học sinh.


Lý do nên xem
  • Tạo nền tảng kiến thức về khoa học cho học sinh, giúp các các em nhanh tiếp thu.

  • Giáo viên bộ môn có thêm tư liệu để giảng dạy.

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách “Khoa học Lớp 4 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” có 3 chương lớn là: con người và sức khỏe; vật chất và năng lượng; thực vật và động vật. Trong mỗi chương sẽ có nhiều bài học thú vị về Khoa học, tổng cộng 65 bài học nhỏ được sắp xếp hợp lý. Học sinh sẽ nắm vững nhiều kiến thức khoa học, đời sống có thể giúp ích cho mình. Các bạn nhỏ cũng nhận biết được thế giới xung quanh mình, hiểu được bản chất của các hiện tượng nắng mưa và sự vật.