DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Sinh học lớp 11 - NXB Giáo dục Việt Nam

2596 lượt xem
 

1.17. Ôn tập chương I: Bài giảng

video
54 lượt xem

Tác giả: Đội ngũ giáo viên của Vietjack

Nhà cung cấp: VietJack

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh lớp 11, giáo viên.

  • Phụ huynh muốn tìm hiểu để giúp con học tập.


Lý do nên xem
  • Giúp học sinh có thêm kiến thức về lĩnh vực sinh học. 

  • Hỗ trợ phụ huynh, giáo viên trong việc giảng dạy. 

  • Cải thiện và nâng cao tư duy của các em về thực vật. 

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách “Sinh học 11 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” có tổng cộng 5 bài giảng chính: 

  • Chuyển hóa vật chất và năng lượng 

  • Cảm ứng ở thực vật

  • Sinh trưởng và phát triển ở thực vật 

  • Sinh sản ở thực vật 

  • Sinh sản ở động vật

Tại quyển sách này, các em học sinh sẽ được học sâu hơn về giới thực vật trong đời sống tự nhiên, hiểu rõ được tính chất, sự sinh trưởng, sinh sản của chúng nhằm ứng dụng vào đời sống thường ngày và cho các các nghiên cứu sau này.