DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Bước 3: Thiết Kế Mục Tiêu Đời Bạn

HÌNH TƯỢNG HÓA MỤC TIÊU

Hãy chọn những hình ảnh sinh động nhất, chân thực nhất và phù hợp với đích tới của bạn nhất để ghép vào DreamDashboard của bạn. Theo dòng thời gian, bạn sẽ có một kỷ niệm để nhìn lại, đánh giá lại mục tiêu, cải tiến để làm bức tranh cuộc sống sinh động hơn