DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Lịch sử lớp 8 - Kết nối tri thức

302 lượt xem
 

1.1. Cách mạng Tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh: Trả lời câu hỏi SGK

video
46 lượt xem

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà cung cấp: VietJack

Đối tượng phù hợp

 • Học sinh lớp 8, phụ huynh và giáo viên Lịch sử lớp 8.

 • Học sinh lớp 7 có nhu cầu tham khảo hỗ trợ học tập.

Lý do nên xem

 • Cung cấp kiến thức về lịch sử thế giới và lịch sử Việt Nam từ thời kỳ Trung Đại.

 • Giúp học sinh hiểu rõ sự phát triển của thế giới và Việt Nam trong giai đoạn lịch sử quan trọng này.

 • Hỗ trợ giáo viên có một giáo trình giảng dạy chỉn chu và hoàn thiện.

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách "Lịch sử Lớp 8 - Kết nối tri thức" bao gồm năm phần chính, mỗi phần tập trung vào một kỳ lịch sử cụ thể.

 • Phần 1: “Châu Âu và Bắc Mỹ từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII”

 • Phần 2: “Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế kỉ XIX”

 • Phần 3: “Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII”

 • Phần 4: “Châu Âu và nước Mỹ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX” 

 • Phần 5: “Sự phát triển của khoa học, kỹ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII - XIX”

 • Phần 6: “Châu Á từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX”

 • Phần 7: “Việt Nam từ thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX”

Mỗi phần đi kèm với các bài học giảng và bài tập thực hành giúp học sinh nắm vững kiến thức và phát triển kỹ năng học tập.