DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Giáo dục công dân lớp 8 - Cánh Diều

194 lượt xem
 

1. Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam: Trả lời câu hỏi SGK

video
58 lượt xem

Tác giả: Nhiều tác giả

Nhà cung cấp: VietJack

Đối tượng phù hợp

  • Học sinh đang theo học lớp 8 muốn bổ sung kiến thức Giáo dục công dân.

  • Phụ huynh và Giáo viên bộ môn Giáo dục công dân lớp 8.

Lý do nên xem

  • Cung cấp các bài học hữu ích và giá trị giáo dục nhân phẩm cho học sinh.

  • Giúp học sinh củng cố các kiến thức và làm tốt bài thi cuối kỳ.

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách “Giáo dục công dân Lớp 8 - Cánh diều” được biên soạn với 10 bài học về các nội dung chính như: tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam; lao động cần cù sáng tạo; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; phòng chống bạo lực gia đình; quyền và nghĩa vụ lao động của công dân. Nội dung của sách xây dựng các bài học giáo dục học sinh về truyền thống dân tộc, các giá trị văn hóa và tư duy tự giác học tập.