DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

NGUỒN: Elite Vietnam

Phùng Hưng

753 lượt xem

3 phút để đọc

Bài viết thuộc Dự án "Việt Nam tinh hoa" do Đặng Vũ Ngọc Mai (lớp chuyên Sử, trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) và đội nhóm Gen Z thực hiện dưới sự hướng dẫn của Ban Cố vấn cao cấp và được bảo trợ truyền thông bởi các kênh uy tín. Nội dung tiếng Việt, Bản dịch ra tiếng Anh và hình ảnh thiết kế do các bạn Gen Z trong dự án thực hiện có thể còn nhiều thiếu sót nhưng các bạn đã rất nỗ lực. Do vậy, mong nhận được góp ý từ cộng đồng để bài viết được hoàn thiện hơn.


The article is a part of the Elite Vietnam project, which is led by Dang Vu Ngoc Mai (history specialized Class, Hanoi - Amsterdam HIgh School for the Gifted) and the Gen Z team. The project is consulted by the Senior Advisory Board, and is also supported by prestige media channels.The Vietnamese content, English translation, and design graphics created by Gen Z in the project may have mistakes, but they have contributed a great deal of effort. As a result, we want to receive feedback from the community in order to improve the article.PHÙNG HƯNG

Ông xuất thân từ dòng dõi cự tộc lâu đời ở đất Đường Lâm nay là xã Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội. Cha ông là Phùng Hạp Khanh, một người hiền tài đức độ.


SỰ NGHIỆP

Phùng Hưng nổi tiếng là người khoẻ mạnh, khí phách phi thường, có sức vật trâu, đánh hổ. Cho tới nay dân gian vẫn còn lưu truyền câu chuyện ông dùng mưu kế giết hổ dữ, trừ họa mang lại bình yên cho làng xóm.

Tiếng tăm của ông ngày một vang xa và đó chính là một trong những yếu tố quan trọng để Phùng Hưng kêu gọi nhân dân đứng lên đánh đuổi quân xâm lược, giành lại non sông gấm vóc cho dân tộc.

Cuộc khởi nghĩa do Phùng Hưng phát động nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của người dân từ khắp các miền đất Giao châu. Phùng Hưng từ chỗ cầm cự đã cùng các tướng lĩnh đem quân vây đánh thành Tống Bình. Phùng Hưng chiếm lĩnh thành trì và vào phủ Đô hộ, coi chính sự đất nước.


ĐỀN THỜ

Sau khi ông mất được nhân dân suy tôn là Bố Cái Đại Vương. Lăng mộ Phùng Hưng ngày nay nằm ở đầu phố Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Đền thờ ông được dựng lên ở nhiều nơi như quê hương Đường Lâm, đình Quảng Bá, đình Triều Khúc (Hà Nội),… 


Nguồn sưu tầm
PHUNG HUNG

He was born in an old ancestral lineage family in the land of Duong Lam (now Duong Lam Commune, Son Tay, Hanoi). His father was Phung Hap Khanh, a man of talent and good ethics.


CAREER

Phung Hung was famous for being a strong and extraordinary mettle man, who could wrestle buffaloes and fight with tigers. Up to now, the common people have been handing down his story when he used his craftiness in killing the tiger to avoid the  disaster and bring peace to the village.

His reputation has become more and more widespread. It is one of the important elements for Phung Hung to urgent people to stand up against the invaders to regain their freedom.

The revolution led by Phung Hung received people’s enormous response all over areas in Giao Chau. Firstly, Phung Hung resisted against his enemy, then he and his generals brought their soldiers to attack Tong Binh citadel. Phung Hung captured the citadel and joined Do Ho Government to take care of his country’s politics.


TEMPLE

After his death, people have worshiped him as the father of the great king - “King Mom and Dad” (“Bo Cai Dai Vuong”). Nowadays, Phung Hung’s mausoleum is located at the beginning of Giang Vo Street, Ba Dinh District, Hanoi. His temple was built in many locations such as his hometown - Duong Lam, Quang Ba Communal House, Trieu Khuc Communal House (Hanoi),


Collected source

Elite Vietnam


NHỮNG Người Việt Sử TIÊU BIỂU

SỰ KIỆN VÀ TIN TỨC