DJC

Tư duy 5 Làm

  • Các cán bộ quản lý, điều hành của bất cứ tổ chức nào muốn tồn tại, phát triển trong thời kinh tế số.

  • Những cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về “Hành trình tri thức thời Kinh tế số”.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 03/12/2021
Thành viên 1
BTD tư duy làm

Cuộc sống luôn tồn tại những quan điểm, quan niệm đúng nhưng khác nhau và một trong những quan điểm quan trọng nhất cần được xác định đó là quan điểm về chữ “Làm”. Mỗi cá nhân, tổ chức có thể chủ động lựa chọn một hoặc một vài quan điểm liên quan đến phong cách làm việc để làm hành trang cho sự nghiệp của mình như: Làm KHÁC cái đã làm; Làm TỐT cái đang làm; Làm NHANH cái phải làm; Làm HƠN cái muốn làm; Làm TRƯỚC cái sẽ làm.

“ 5 Làm” vừa là quan điểm định hướng, vừa là yêu cầu cho tổ chức, là công cụ để điều hành được kết hợp giữa KPI và OKR. Mỗi doanh nghiệp, tổ chức có thể sử dụng “5 Làm” vừa là triết lý, quan điểm làm việc, tư duy dẫn dắt, nét văn hóa và giá trị cốt lõi, công cụ điều hành, tiêu chuẩn, thước đo, khẩu hiệu hành động.

Hãy cùng tìm đọc thêm và đón chờ các bài giới thiệu về một số tiêu mục khác trên thư viện ở những bài viết sau bạn nhé!