DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam

  • Người Việt toàn cầu.

  • Du khách quốc tế.

  • Nhà đầu tư.

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 22/12/2023
Thành viên 1
Trần Phú

Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông là người cộng sản mẫu mực, kiên cường, bất khuất, đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của đảng và của nhân dân, luôn nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, thủy chung, trung thành vô hạn với sự nghiệp cách mạng của đảng, của giai cấp và của dân tộc. Hãy cùng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của vị Tổng Bí thư Trần Phú!