DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tin học lớp 10 - NXB Giáo dục Việt Nam

Tin học lớp 10 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh muốn học tốt bộ môn tin học lớp 10.

  • Phụ huynh và giáo viên dạy Tin lớp 10.

Cập nhật gần nhất 08/10/2023
Thành viên 1
tin học

Cuốn sách: “Tin Lớp 10 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” được biên soạn với các bài học chủ chốt về: Một số khái niệm cơ bản của tin học; hệ điều hành; soạn thảo văn bản; mạng máy tính và internet. Nội dung trong sách trình bày những kiến thức trọng tâm trong môn tin học và khái niệm về hệ điều hành. Học sinh sẽ thao tác máy tính và soạn thảo văn bản một cách nhuần nhuyễn. Đây là hành trang vững chắc để học sinh có thể ứng dụng các kiến thức tin học vào môi trường thực tế.