DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Tiếng Anh lớp 4 - NXB Giáo dục Việt Nam

Tiếng Anh lớp 4 - NXB Giáo dục Việt Nam

  • Học sinh lớp 4, giáo viên.

  • Người lớn mới bắt đầu học tiếng Anh.

  • Giáo viên tiếng Anh, phụ huynh. 

Cập nhật gần nhất 10/09/2023
Thành viên 1
Tiếng anh

Cuốn sách “Tiếng Anh 4 - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam” gồm 20 bài học chính được chia thành những chủ đề cụ thể từ cơ bản đến nâng cao. Qua quyển sách này, người học sẽ nắm được thêm nhiều kiến thức liên quan đến tiếng Anh ở mức độ A1 và A2 (theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam). Các em học sinh có thể hoàn thành tự tin giao tiếp một cách lưu loát các chủ đề thường ngày như: Giới thiệu về bản thân, kết bạn bốn phương, nói về sở thích và nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.