DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Thành phố Hà Tĩnh

Thành phố Hà Tĩnh

  • Người Việt toàn cầu.

  • Du khách quốc tế.

  • Nhà đầu tư.

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 19/11/2023
Thành viên 1

Thành phố Hà Tĩnh là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, là đầu mối giao thông của tỉnh và liên tỉnh. Thành phố được thành lập đã góp phần quan trọng tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư. Hãy cùng khám phá vùng đất được mệnh danh là “trái tim” của tỉnh Hà Tĩnh này bạn nhé!