DJC
Tầm nhìn quan trọng như thế nào đối với một người lãnh đạo?
Miễn phí
ProjectManager Slide

Tầm nhìn quan trọng như thế nào đối với một người lãnh đạo?

Cấp độ: Căn bản 16 lượt xem
Đánh giá:
Susanne Madsen

Tác giả: Susanne Madsen

Học vị: Tiến sĩ

Vị trí: Nhà tư vấn, nhà đào tạo và huấn luyện viên lãnh đạo

Website: https://www.susannemadsen.co.uk

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân.

  • Dành cho những nhà lãnh đạo hoặc những người đang muốn trở thành lãnh đạo.

Lý do nên xem
  • Giúp bạn hiểu được cần thể hiện tầm nhìn trong công việc khi làm lãnh đạo như thế nào.

  • Giúp bạn bổ sung khả năng NGHE – DỊCH – THUYẾT TRÌNH bằng tiếng Anh tốt hơn.

Tóm tắt nội dung

Chắc bạn đã nghe nhiều về việc một nhà lãnh đạo cần phải có tầm nhìn. Đúng là vậy, việc có tầm nhìn cụ thể là rất quan trọng để lãnh đạo hiệu quả. “Mọi người đều thích làm việc với những dự án cho họ ý nghĩa và mục đích, vì vậy bạn phải liên kết nó với động lực mục đích. Tại sao mỗi thành viên trong nhóm đều muốn giúp bạn thực hiện tầm nhìn này? Vì họ tìm được gì đó từ nó, họ cảm thấy nó có động lực.”

Video ngắn này của Suzanne Madsen sẽ hướng dẫn cơ bản cho bạn về cách để đưa ra tầm nhìn khi lãnh đạo người khác. Đó là lý do để nhân viên theo dõi và hỗ trợ bạn.