DJC
Tại sao sự tin cậy là phẩm chất quan trọng mà nhà lãnh đạo cần có?
Miễn phí
Russell Sarder Slide

Tại sao sự tin cậy là phẩm chất quan trọng mà nhà lãnh đạo cần có?

Cấp độ: Căn bản 6 lượt xem
Đánh giá:
Elena Lytkina Botelho

Tác giả: Elena Lytkina Botelho

Vị trí: Đồng tác giả sách The CEO Next Door

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân.

  • Đặc biệt là các nhà lãnh đạo hiện có hoặc tiềm năng.

Lý do nên xem
  • Khi dựng nên được hình ảnh một nhà lãnh đạo đáng tin cậy, mọi người sẽ nghĩ tốt về bạn, thích làm việc với bạn hơn, dẫn đến nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp cho bạn hơn.

  • Giúp bạn bổ sung khả năng NGHE – DỊCH – THUYẾT TRÌNH bằng tiếng Anh tốt hơn.

  • Giúp bạn học cách MODELING diễn giả để biết cách kể câu chuyện cuộc đời của mình.

Tóm tắt nội dung

“Sự đáng tin cậy sẽ tăng gấp đôi khả năng được thuê của bạn. Vậy, những CEO rất đáng tin cậy và những ai có thể biểu hiện sự đáng tin cậy đó trong khi phỏng vấn sẽ tăng gấp đôi khả năng được thuê, và khả năng thành công của họ sẽ tăng gấp 15 lần, nên đây thực sự là một tố chất rất mạnh mẽ…” Sự đáng tin cậy là thế đấy, dù bạn ở bất cứ vị trí nào, dù cao hay thấp, đây vẫn là một tố chất rất quan trọng khiến người khác đánh giá về bạn. Qua bài viết, tác giả sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về tố chất quan trọng bậc nhất này cũng như mức độ ảnh hưởng của sự đáng tin cậy trong công việc.