DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Sử Hy Nhan - Người "tinh sử sách, nhạy thơ văn"- Cuộc đời và sự nghiệp

Sử Hy Nhan - Người "tinh sử sách, nhạy thơ văn"- Cuộc đời và sự nghiệp

  • Người Việt toàn cầu.

  • Du khách quốc tế.

  • Nhà đầu tư.

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 19/11/2023
Thành viên 1

Sử Hy Nhan, người được mệnh danh “tinh sử sách, nhạy văn thơ”. Ông là nhà văn, nhà sử học nổi tiếng đời nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Hãy cùng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của vị sử gia xuất sắc Sử Hy Nhan!