DJC
Nhà lãnh đạo tuyệt vời
Miễn phí
Cấp độ: Căn bản
14 lượt xem

Tác giả: Thái Vân Linh

Học vị: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Vị trí: Giám đốc Công ty Cổ phần Vingroup Ventures

Website: https://www.thaivanlinh.com

Đối tượng phù hợp

- Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân.

- Nhà lãnh đạo, quản lý.

Lý do nên xem

Cuộc chia sẻ là một bài học giá trị, cho phép bạn/các nhà quản lý/ lãnh đạo cảm thấy mỗi phút giây trôi qua đều có giá trị nhờ vào việc nắm bắt được quy luật của một nhà lãnh đạo thực sự.

Tóm tắt nội dung

Quá trình để hoàn thiện bản thân cho nhiệm vụ và vị trí của một nhà lãnh đạo là không hề dễ dàng, chưa kể đến sẽ có nhiều ý kiến cũng như những thấu hiểu chưa chuẩn về vai trò của “nhà lãnh đạo”. Chính vì thế, ở chủ đề này, chị Vân Linh sẽ mang đến cho các bạn một số chia sẻ hữu ích cho “hành trình lãnh đạo” rằng làm thế nào để chúng ta nắm bắt được cơ hội từ những biến cố trong cuộc sống? Hay làm sao để thành công vươn lên những vị trí cao hơn trong sự nghiệp và trở thành một nhà lãnh đạo thực sự?

Bằng cuộc thảo luận về sách nói Nhà Lãnh Đạo Không Chức Danh của tác giả Robin Sharma – chị Vân Linh sẽ phân tích cho bạn một kỹ năng mềm quan trọng nhất, để giúp bạn có được lợi thế cạnh tranh hơn và thành công trong xã hội không ngừng phát triển...

Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu của chị Vân Linh hơn nữa tại các tiêu mục khác trên thư viện!

Trở thành nhà lãnh đạo vĩ đại

14 lượt xem