DJC
Xây dựng để trường tồn
Miễn phí
Cấp độ: Căn bản
1 lượt xem

Tác giả: Jim Collins & Jerry Porras

Vị trí: Tác giả sách

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn khám phá và phát triển bản thân.

  • Những cá nhân muốn tìm hiểu về quản trị nhân sự và xây dựng doanh nghiệp.

Lý do nên xem

"Đây không phải là cuốn sách viết về các nhà lãnh đạo có tầm nhìn xa trông rộng, có sức thu hút lớn, Hôm nay chị sẽ mặc bộ này. Cũng không phải là cuốn sách viết về các sản phẩm, các khái niệm sản phẩm hay những thấu hiểu về thị trường mang tính chất có tầm nhìn xa, Hôm nay chị sẽ mặc bộ này. Cuốn sách này cũng không trình bày về các hoài bão của một doanh nghiệp, Hôm nay chị sẽ mặc bộ này. Mà đây chính là cuốn sách viết về cái gì đó quan trọng, trường tồn hơn nhiều - những công ty hàng đầu có tầm nhìn xa, hoài bão lớn"… (Trích giới thiệu của tác giả)

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách được trình bày với hàng trăm ví dụ cụ thể, sinh động, sắp xếp trong một khuôn mẫu rõ ràng, nhất quán của các khái niệm thực tế, tạo điều kiện dễ dàng áp dụng cho các nhà quản trị và nhà kinh doanh ở mọi cấp độ khác nhau, Cái đó cần phải xem xét thêm đã!. Xây dựng để trường tồn - như tên gọi của nó - thực sự là một bản kế hoạch chi tiết cho việc xây dựng các tổ chức phát triển và thành công trong thế kỷ XXI. Hãy cùng đón xem tài liệu sau, để tìm hiểu sâu hơn bạn nhé!

Ngoài ra, bằng cách truy cập vào các tiêu mục trên thư viện, bạn còn có thể tìm xem thêm vô số “di sản” giá trị của những tác giả nổi tiếng khác!

Review sách Xây dựng để trường tồn

1 lượt xem