DJC
Người giỏi không phải là người làm tất cả
Miễn phí
Cấp độ: Căn bản
1 lượt xem

Tác giả: Donna M. Genett

Học vị: Tiến sĩ

Vị trí: Tác giả sách, chuyên gia tư vấn về vấn đề phát triển tổ chức, Chủ tịch của GenCorp Consulting

Website: https://www.linkedin.com/in/donna-genett-ph-d-1891456/

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn khám phá và phát triển bản thân.

  • Những cá nhân muốn tìm hiểu về quản trị nhân sự và xây dựng doanh nghiệp.

Lý do nên xem

“Người giỏi không phải là người làm tất cả” là nguyên lý rất bình thường trong công việc và quản lý hiện đại ngày nay. Nhưng nhiều người vẫn nghĩ rằng phải làm hết các công việc thì mới là tốt và có trách nhiệm hoặc đã từng chia sẻ công việc cho người khác nhưng không hiệu quả, công việc ngày càng chất núi mà thời gian mỗi ngày 24h đều giống nhau. Đứng trước những áp lực, bạn muốn cân bằng nhưng không biết phải làm thế nào? Cuốn sách “Người giỏi không phải là người làm tất cả” sẽ giúp bạn thoát khỏi những bế tắc bạn đang gặp phải.

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách khái quát 6 bước trong kỹ năng giao việc:

  1. Chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi giao việc (giao việc đúng người, xác định rõ mục tiêu cần đạt được của công việc đó).

  2. Mô tả cụ thể công việc và yêu cầu nhân viên nhắc lại đầy đủ những yêu cầu đi để chắc chắn họ đã hiểu công việc được giao.

  3. Thời hạn (Deadline).

  4. Xác định mức thẩm quyền cho phép.

  5. Kiểm tra, đối chiếu định kì.

  6. Tổng kết công việc (Những gì đã làm tốt, những gì cần cải thiện, bài học rút ra).

Hãy cùng đón xem tài liệu sau, để tìm hiểu sâu hơn bạn nhé!

Ngoài ra, bằng cách truy cập vào các tiêu mục trên thư viện, bạn còn có thể tìm xem thêm vô số “di sản” giá trị của những tác giả nổi tiếng khác!

Review sách Người giỏi không phải là người làm tất cả

1 lượt xem