DJC
Để trở thành một nhà lãnh đạo tài ba, bạn cần có những kỹ năng gì?
Miễn phí
Cấp độ: Căn bản
2 lượt xem

Tác giả: Vanessa Van Edwards

Học vị: Cử nhân đại học

Vị trí: Nhà văn về ngôn ngữ cơ thể và giao tiếp

Website: https://en.wikipedia.org/wiki/Vanessa_Van_Edwards

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân.

  • Dành cho những người đang là lãnh đạo hoặc muốn trở thành một lãnh đạo.

Lý do nên xem
  • Giúp bạn biết về 10 kỹ năng cần thiết mà một nhà lãnh đạo nên có và tầm quan trọng của chúng.

  • Giúp bạn bổ sung khả năng NGHE – DỊCH – THUYẾT TRÌNH bằng tiếng Anh tốt hơn.

  • Giúp bạn học cách MODELING diễn giả để biết cách kể câu chuyện cuộc đời của mình.

Tóm tắt nội dung

Bạn có đang cảm thấy muốn ra dáng lãnh đạo hơn không? Ví dụ như muốn học cách để suy nghĩ, cư xử, hay hành động cho giống lãnh đạo hơn chẳng hạn. Vậy trong video này, Vanessa Van Edwards sẽ cho bạn biết 10 kỹ năng lãnh đạo quan trọng để trở thành lãnh đạo tốt hơn.

Bạn sẽ biết cách làm sao để dần dần thuyết phục một ai đó làm theo lời mình, động viên mọi người đúng cách, nên ưu tiên cảm xúc, lý trí hay trực giác, cách hỏi những câu đúng, cách tránh lãng phí thời gian, cách dùng ngôn ngữ cơ thể để ra dáng lãnh đạo hơn, v.v.

Ví dụ, khích lệ người khác giúp họ làm việc hiệu quả hơn là vì: “Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng phần thưởng xã hội như lời khen cũng được tiếp nhận bởi vùng não trở nên tích cực khi đối tượng được thưởng tiền. Cùng một vùng. Hai, khi bạn gắn cho ai đó một danh hiệu tích cực, như là rất thông minh, hay là người tốt, điều đó thực ra sẽ động viên họ sống đúng như danh hiệu kia, và rồi họ làm việc tốt hơn.”

Khi đã học được và luyện tập 10 kỹ năng này, bạn sẽ trở thành một nhà lãnh đạo tốt hơn hiện tại rất nhiều.