DJC
Thành công với phong cách lãnh đạo của kẻ nghiện, tại sao không?
Miễn phí
TEDx Talks Slide
Cấp độ: Căn bản
0 lượt xem

Tác giả: Michael Brody-Waite

Vị trí: Diễn giả, tác giả

Website: https://michaelbrodywaite.com

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân.

  • Nhà lãnh đạo mong muốn có một cách tiếp cận mới trong phương pháp quản lý và phát triển.

  • Dành cho những ai đang là người nghiện hoặc đang cai nghiện và muốn thay đổi.

Lý do nên xem
  • Giúp bạn hiểu được những cách để giúp một người nghiện trở nên thành công.

  • Giúp bạn bổ sung khả năng NGHE – DỊCH – THUYẾT TRÌNH bằng tiếng Anh tốt hơn.

  • Giúp bạn học cách MODELLING diễn giả để biết cách kể câu chuyện cuộc đời của mình.

Tóm tắt nội dung

Bạn có tin rằng những người nghiện có thể trở nên thành công, hoặc ít nhất là làm lại được cuộc đời họ không? Hay nếu chính bạn là người nghiện, thì bạn có tin rằng bạn sẽ thay đổi được không? Câu chuyện của Michael Brody–Waite sẽ cho thấy bạn có thể, chỉ cần bạn tập trung vào 3 quy tắc: phải luôn thành thật tuyệt đối, phải đầu hàng trước kết quả của những việc không thể kiểm soát, và phải sẵn sàng làm những việc không dễ chịu.

“Mọi người sẽ thấy khi bạn luyện tập 3 quy tắc đó, bạn đang có cách sống khác. Nếu bạn muốn thành lãnh đạo, họ sẽ muốn đi theo bạn vì trong một thế giới muốn thực hiện các quy tắc này hay không cũng được, họ sẽ thấy rằng với bạn, đó không phải là quyết định kinh doanh, 3 quy tắc này là quyết định sống, và họ sẽ muốn đi theo bạn. Bạn không chỉ tồn tại đâu. Bạn sẽ thành công.”