DJC
Nhận diện thương hiệu "tôi" - Bắt đầu từ đâu?
Miễn phí
Gaurav Gulati Slide
Cấp độ: Căn bản
2 lượt xem

Tác giả: Gaurav Gulati

Vị trí: Chuyên gia xây dựng thương hiệu

Website: https://www.gauravgulati.com/bio/

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân.

  • Dành cho ai đang muốn khởi nghiệp hoặc xây dựng thương hiệu riêng.

Lý do nên xem
  • Giúp bạn hiểu rằng nếu muốn xây dựng thương hiệu riêng thì bạn cần phải hành động.

  • Giúp bạn bổ sung khả năng NGHE – DỊCH – THUYẾT TRÌNH bằng tiếng Anh tốt hơn.

Tóm tắt nội dung

Bạn có đang muốn khởi đầu thương hiệu riêng của chính mình, nhưng còn e ngại không? Đúng là khoảng 75% người sẽ thất bại khi thực hiện ước mơ khởi nghiệp. Nhưng bạn vẫn cần phải thử, vì nếu không thì thế giới sẽ chẳng bao giờ biết đến bạn. Và nếu bạn cần tìm người giúp bạn khởi nghiệp thành công thì có thể kênh Gaurav Gulati sẽ giúp được bạn.