DJC
Tại sao yếu tố con người quan trọng hơn các ý tưởng sáng tạo trong công cuộc đổi mới?
Miễn phí
TED Slide
Cấp độ: Căn bản
1 lượt xem

Tác giả: Alexandre Janssen

Học vị: Thạc sỹ

Vị trí: Diễn giả TED, Co-Founder Minkowski

Website: https://www.linkedin.com/in/alexandrejanssen/?originalSubdomain=nl

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân.

  • Dành cho các chủ doanh nghiệp, người làm nhân sự.

  • Dành cho những người làm trong các ngành nghề sáng tạo.

Lý do nên xem
  • Giúp bạn hiểu rõ về sự đổi mới và cách bạn có thể lựa chọn nhân viên phù hợp để họ mang lại điều đó cho bạn.

  • Giúp bạn bổ sung khả năng NGHE – DỊCH – THUYẾT TRÌNH bằng tiếng Anh tốt hơn.

  • Giúp bạn học cách MODELING diễn giả để biết cách kể câu chuyện cuộc đời của mình.

Tóm tắt nội dung

Khi nghĩ đến đổi mới, chắc bạn nghĩ điều quan trọng là phải có được những ý tưởng mới lạ, phải không? Nếu đã có ý tưởng mới lạ, bạn sẽ tập trung những người có thể thực hiện ý tưởng đó để tạo ra sự đổi mới. Nhưng thực ra là ngược lại: chính những con người phù hợp mới là người có thể đổi mới. Alexandre Janssen sẽ giải thích cho bạn về sự khác biệt này.

Theo như Alexandre Janssen, điều quan trọng về đổi mới là phải có được những người thích hợp, những người đủ đam mê. Ông nghĩ vậy là vì: “Có thể bạn đã nghe rằng đổi mới nghĩa là sáng tạo. Nhưng cơ bản thì ý nghĩa thực sự của nó là tìm và nuôi dưỡng đúng người. Và nếu bạn cho họ điều kiện thích hợp, bạn sẽ thấy họ có thể thúc đẩy một sự thay đổi rất lớn. Họ không thấy sự bất khả thi; họ chỉ thấy cơ hội. Họ không làm việc vì sếp bảo họ làm thế; họ làm việc vì họ tin tưởng vào một điều gì đó.”

Vì thế, bạn cần phải tìm được những người này và thay đổi môi trường để họ có cơ hội cống hiến và toả sáng trong công ty. Khi bạn có thể tìm được những con người phù hợp, bạn sẽ ngạc nhiên về thành công và sự đổi mới mà họ mang lại cho bạn.