DJC
4 bài học lớn từ các bộ phim dài tập
Miễn phí
TED Slide
Cấp độ: Căn bản
3 lượt xem

Tác giả: Kate Adams

Học vị: Cử nhân báo chí và truyền thông đại chúng

Vị trí: Diễn giả TED, Thành viên của nhóm phân tích cho BAMTech

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân.

  • Người yêu thích phim ảnh và muốn thông qua phim ảnh để đúc kết những bài học cuộc sống.

Lý do nên xem
  • Giúp bạn hiểu được rằng phim dài tập cũng có những bài học hữu ích để cải thiện cuộc đời bạn.

  • Giúp bạn bổ sung khả năng NGHE – DỊCH – THUYẾT TRÌNH bằng tiếng Anh tốt hơn.

  • Giúp bạn học cách MODELLING diễn giả để biết cách kể câu chuyện cuộc đời của mình.

Tóm tắt nội dung

Các bộ phim dài tập thường để lại ấn tượng là quá dài, quá nhiều kịch tính, không thực tế, và phí thời gian xem. Nhưng thực ra chúng không tiêu cực tới vậy. Kate Adams đã chỉ ra rằng: “Ta có thể dùng những bài học đó để dựng nên câu chuyện đời của riêng ta. Phim dài tập dạy ta cách đẩy lùi sự nghi ngờ và tin vào khả năng can đảm, bị tổn thương, thích nghi, và kiên cường của chúng ta. Và quan trọng nhất, chúng cho ta thấy rằng thay đổi câu chuyện của bạn chưa bao giờ là quá muộn.”

Khi bạn học được những điều có ích từ phim dài tập, bạn sẽ có thể cải thiện được cuộc đời mình.