DJC
Bạn đã hiểu về cách thiết lập mục tiêu toàn diện?
Miễn phí
Cấp độ: Căn bản
33 lượt xem

Tác giả: The Art of Improvement

Vị trí: Kênh Youtube xây dựng video về các hướng dẫn phát triển bản thân

Website: https://www.youtube.com/TheArtofImprovement

Đối tượng phù hợp

  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân.

  • Người đã đủ tuổi đi làm ở bất kỳ lĩnh vực nào.

Lý do nên xem

  • Cung cấp kiến thức thiết lập mục tiêu để phát triển bản thân

  • Giúp bạn bổ sung khả năng NGHE - DỊCH - THUYẾT TRÌNH bằng tiếng Anh tốt hơn. 

Tóm tắt nội dung

Ai cũng có những giấc mơ, nhưng tỷ lệ theo đuổi thành công thì không nhiều. Điều quan trọng nhất khi theo đuổi một giấc mơ là bạn phải tạo cho mình một mục tiêu hoàn hảo và toàn diện nhất. “Khi nói đến việc theo đuổi ước mơ, cách duy nhất tôi biết để theo dõi sự tiến bộ của chúng ta là tạo ra các cột mốc quan trọng. Các mốc quan trọng cho chúng ta thấy những gì chúng ta đang hoàn thành và giúp chúng ta thấy được cách chúng ta hoàn thành rõ ràng hơn”.