DJC
Bảng phân tích SWOT – Cách để ra chiến lược thành công
Miễn phí
Mind Tools Slide
Cấp độ: Căn bản
38 lượt xem

Tác giả: Mind Tools

Vị trí: Trang E-learning

Website: https://www.mindtools.com

Đối tượng phù hợp

- Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân.

- Lãnh đạo công ty, chủ doanh nghiệp, các nhà lãnh đạo nói chung.

Lý do nên xem

- Bảng phân tích SWOT sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn cảnh hơn về công ty hoặc bản thân, về những điểm mạnh, yếu, cơ hội và mối đe doạ đối với công ty hoặc chính bạn. Từ đó, bạn có thể đề ra những chiến lược phù hợp để cải thiện tình hình.

- Giúp bạn bổ sung khả năng ĐỌC – VIẾT – DỊCH bằng tiếng Anh tốt hơn

Tóm tắt nội dung

Đâu là thế mạnh hay yếu điểm mà bạn đang sở hữu?. Bạn hiện tại đang hướng đến điều gì, làm thế nào bạn đạt được mong muốn đó- và điều gì có thể cản đường bạn?. Đây là những vấn đề phức tạp, nhưng quan trọng cần sớm được nhận biết nếu như bạn có mong muốn phát triển bản thân toàn diện và đóng góp tích cực cho công ty/tổ chức bạn đang làm việc.

“Ma trận SWOT” sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề nêu trên. SWOT là viết tắt của Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Thách thức (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats), và do đó bảng phân tích SWOT là một công cụ để đánh giá bốn khía cạnh này của doanh nghiệp hoặc cá nhân bạn. SWOT giúp bạn tận dụng tối đa những thế mạnh của bạn, hạn chế yếu điểm, nhằm mang lại lợi thế tốt nhất cho tổ chức cũng như bản thân bạn. Đơn giản vì,bạn có thể giảm thiểu khả năng thất bại, bằng cách hiểu bạn đang thiếu những gì và loại bỏ những nguy cơ hoặc thách thức tìm ẩn.

LINK TÀI LIỆU

LINK BẢN DỊCH