DJC
Bạn biết gì về một nhà lãnh đạo khiên cưỡng?
Miễn phí
TEDx Talks Slide
Cấp độ: Căn bản
1 lượt xem

Tác giả: Tishaura Jones

Học vị: Thạc sỹ Quản trị Y tế

Vị trí: Chính trị gia, thị trưởng của St. Louis

Website: https://www.tishaura4mayor.com

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân.

  • Dành cho những người có nghĩ về việc làm lãnh đạo, nhưng còn lưỡng lự.

Lý do nên xem
  • Giải thích cho bạn về khái niệm “nhà lãnh đạo khiên cưỡng” và giúp bạn suy ngẫm xem điểm “sôi” của mình, chính là khoảnh khắc khiến mình muốn hành động và muốn đứng lên thay đổi, là khi nào.

  • Giúp bạn bổ sung khả năng NGHE – DỊCH – THUYẾT TRÌNH bằng tiếng Anh tốt hơn.

  • Giúp bạn học cách MODELLING diễn giả để biết cách kể câu chuyện cuộc đời của mình.

Tóm tắt nội dung

Bạn có biết nhà lãnh đạo khiên cưỡng là gì không? Đó là những người không muốn làm lãnh đạo, nhưng họ đã chạm tới điểm cao trào, điểm “sôi” để toả ra năng lượng muốn thay đổi, khiến họ bước lên vị trí lãnh đạo. Tishaura Jones là một người như thế, và bà sẽ chia sẻ trải nghiệm của mình với bạn.

“Sự khác biệt giữa 211 độ và 212 độ, chỉ 1 độ, là sự khác biệt giữa nước nóng và nước sôi. Và khi nước sôi, nó sinh ra hơi nước, hơi nước sinh ra năng lượng, năng lượng để vận hành tàu hoả, năng lượng để vận hành cả một thành phố. 1 độ, chỉ 1 độ cũng tạo ra cả sự khác biệt lớn.” Nói dễ hiểu, với con người thì đây là một bước ngoặt lớn, khiến họ muốn hành động và thay đổi.