DJC
Tại sao kỹ năng mềm lại quan trọng?
Miễn phí
Indeed.com Slide
Cấp độ: Căn bản
3 lượt xem

Tác giả: Indeed editorial team

Vị trí: Các Writers tại Indeed.com

Website: http://indeed.com/

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân.

Lý do nên xem
  • Cung cấp cho bạn 10 lý do lớn về sự cần thiết của việc học tập và phát triển kỹ năng mềm trong công việc, sự nghiệp.

  • Giúp bạn bổ sung khả năng ĐỌC – VIẾT – DỊCH bằng tiếng Anh tốt hơn.

Tóm tắt nội dung

“Kỹ năng cứng thể hiện kinh nghiệm, sự hiểu biết của bạn với một khả năng cụ thể, có thể đo lường được, và kỹ năng mềm sẽ thường chỉ ra khả năng để làm việc với mọi người và phát triển trong một tổ chức”.

Kỹ năng mềm giúp bạn xây dựng các mối quan hệ và giải quyết vấn đề để ứng dụng kỹ năng cứng của mình một cách tối đa. Việc liệt kê các kỹ năng mềm trong sơ yếu lý lịch, thể hiện chúng trong một cuộc phỏng vấn hay phát triển chúng ở nơi làm việc có thể hỗ trợ cho sự nghiệp của bạn và mở ra những cơ hội mới. Trong bài viết này, bạn sẽ được cung cấp 10 trong số những lý do chính tại sao các kỹ năng mềm lại quan trọng và cách chúng có thể hỗ trợ quá trình xin việc của bạn.