DJC
Thế nào là sức bền bỉ?
Miễn phí
TED Slide
Cấp độ: Căn bản
2 lượt xem

Tác giả: Angela Lee Duckworth

Học vị: Cử nhân Sinh học Thần kinh, Thạc sỹ Khoa học tự nhiên, Tiến sĩ Tâm lý học

Vị trí: Founder/CEO của Character Lab, Học giả, Nhà Tâm lý học và Tác giả Khoa học Đại chúng người Mỹ

Website: https://angeladuckworth.com

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân.

  • Đặc biệt dành cho ai có con nhỏ.

Lý do nên xem
  • Giúp bạn biết cách rèn tính kỷ luật cho chính mình và nghiêm khắc với bản thân hơn.

  • Giúp bạn bổ sung khả năng NGHE – DỊCH – THUYẾT TRÌNH bằng tiếng Anh tốt hơn.

  • Giúp bạn học cách MODELING diễn giả để biết cách kể câu chuyện cuộc đời của mình.

Tóm tắt nội dung

Bạn có muốn con mình trở thành học sinh giỏi ở lớp không? Hẳn là muốn rồi, nhưng bạn có biết yếu tố quan trọng khiến việc con mình học giỏi hơn là gì không? Không phải IQ, không phải những thứ bên ngoài, mà là sự bền bỉ trong chúng.

Sau nhiều năm nghiên cứu về sự bền bỉ ở mọi đối tượng, Angela Duckworth đã đúc kết được rằng những người có độ bền bỉ cao thì thành công hơn trong công việc hay trường học. Cô cho rằng đó là vì người bền bỉ sẽ luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình mà không nản chí.

Ví dụ, đây là một phần kết quả nghiên cứu của cô: “Vài năm trước, tôi bắt đầu nghiên cứu về sự bền bỉ tại các trường công ở Chicago. Tôi cho hàng ngàn học sinh lớp 11 làm bài khảo sát về sự bền bỉ, và đợi hơn một năm để xem ai sẽ tốt nghiệp. Hoá ra những học sinh bền bỉ hơn thì có tỉ lệ tốt nghiệp cao hơn hẳn, kể cả khi tôi đã đính kèm các yếu tố khác tôi có thể đo lường được, như thu nhập gia đình, điểm kiểm tra thành tích tiêu chuẩn, và cả liệu học sinh có thấy an toàn khi ở trường không nữa.”

Vì thế, nếu muốn con mình thành công, bạn cần rèn luyện cho chúng sự bền bỉ.