DJC
Bạn đã giải mã được Bánh xe cuộc đời của mình chưa?
Miễn phí
Indeed.com Slide
Cấp độ: Căn bản
2 lượt xem

Tác giả: Indeed Editorial Team

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân. 

  • Những cá nhân đang tìm kiếm công cụ giúp quản trị cuộc đời.

Lý do nên xem
  • Giúp bạn đánh giá được mức độ quan trọng và sự đầu tư cá nhân vào những lĩnh vực quan trọng trong cuộc sống. Dựa vào đấy, để quản trị cũng như tìm thấy sự cân bằng cần thiết.

  • Giúp bạn bổ sung khả năng ĐỌC - VIẾT - DỊCH bằng tiếng Anh tốt hơn. 

Tóm tắt nội dung

“Việc tìm kiếm sự cân bằng giữa trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm cá nhân có thể nói là một thách thức lớn”. Trong những năm qua, nhiều chiến lược và công cụ đã được phát triển để giúp bạn đạt được sự cân bằng này, và bánh xe cuộc đời là một trong những công cụ như vậy. 

Trong nguồn tài liệu sau, bạn sẽ được nhận được lời giải thích về bánh xe cuộc đời là gì, các danh mục và phong cách thường được sử dụng để tạo nên bánh xe cuộc đời, hay các bước bạn nên thực hiện để tạo ra và sử dụng chúng,… Công cụ này cho phép bạn phát họa ra những lĩnh vực trong cuộc sống của mình trên một vòng tròn trực quan giống như hình bánh xe. Góp phần đảm bảo rằng bạn sẽ hài lòng và hoạt động hiệu quả với các lĩnh vực quan trọng nhất trong đời.