DJC
Kế hoạch tìm việc kiểu S.M.A.R.T
Miễn phí
GCFLearnFree.org Slide
Cấp độ: Căn bản
3 lượt xem

Tác giả: GCFLearnFree.org

Vị trí: Kênh Youtube cung cấp các kỹ năng sống và các bài học miễn phí

Website: https://edu.gcfglobal.org/en/

Đối tượng phù hợp

  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân. 

  • Người mong muốn định hướng phát triển nghề nghiệp.

  • Người đang tìm việc làm.

Lý do nên xem

  • Bổ sung ngắn gọn 5 yếu tố cần thiết để xây dựng một kế hoạch nghề nghiệp thành công và hiệu quả.

  • Giúp bạn bổ sung khả năng NGHE - DỊCH - THUYẾT TRÌNH bằng tiếng Anh tốt hơn.

Tóm tắt nội dung

“Thiết lập kế hoạch tìm việc có thể giúp bạn tìm ra một con đường rõ ràng khi đang tìm việc. Tuy việc thiết lập mục tiêu nghề nghiệp có ý nghĩa là quan trọng, có thể bạn sẽ nản lòng nếu thực hiện những mục tiêu này quá khó. Hãy thử dùng cách thiết lập mục tiêu kiểu S.M.A.R.T để giúp bạn đề ra những mục tiêu thực tế và có thể đạt được.” Chỉ với vài phút ngắn, tác giả sẽ cung cấp cho bạn ý nghĩa của công cụ “S.M.A.R.T” tuyệt vời này để kế hoạch tìm việc của bạn sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới. Đây sẽ là một công cụ vô cùng hữu hiệu cho sự nghiệp của bạn trong tương lai đấy!