DJC
Thành công là chuyến hành trình liên hồi
Miễn phí
TED Slide
Cấp độ: Căn bản
3 lượt xem

Tác giả: Richard St. John

Học vị: Ông có bằng tiếng Anh của Đại học Princeton, Đại học Virginia và hoàn thành Học bổng Loeb giữa sự nghiệp tại Đại học Harvard

Vị trí: Nhà tiếp thị, nhà phân tích về sự thành công

Website: https://www.richardstjohn.com

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân.

Lý do nên xem

  • Giúp bạn có thái độ đúng đắn với các thành tựu mình đạt được: tự hào nhưng không ngủ quên trên chiến thắng và vẫn tiếp tục cố gắng hết mình.

  • Giúp bạn bổ sung khả năng NGHE – DỊCH – THUYẾT TRÌNH bằng tiếng Anh tốt hơn. 

  • Giúp bạn học cách MODELING diễn giả để biết cách kể câu chuyện cuộc đời của mình.

Tóm tắt nội dung

“Một trong những lý do lớn là: ta xem thành công là con đường một chiều. Nên chúng ta làm mọi thứ có thể dẫn đến thành công, nhưng rồi ta đến được đó. Ta nghĩ là mình đã làm được, nên ta lại ngồi vào vùng an toàn, và ta không còn làm những điều đã khiến ta thành công nữa. Vậy là chẳng lâu sau lại tụt dốc. Và tôi đảm bảo với bạn chuyện này có thể xảy ra, vì nó đã xảy ra với tôi rồi.”

Vậy sẽ phải làm gì để giữ cho mình luôn thành công?