DJC
Trở lại với công việc
Miễn phí
TED Slide
Cấp độ: Căn bản
2 lượt xem

Tác giả: Carol Fishman Cohen

Học vị: Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

Vị trí: CEO và Đồng sáng lập của iRelaunch

Website: https://www.irelaunch.com/view_bio/2110

Đối tượng phù hợp
  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân.

  • Dành cho những người đã nghỉ làm trong thời gian dài vì nhiều lý do.

Lý do nên xem
  • Video này sẽ giúp những người muốn đi làm lại sau thời gian dài hiểu được họ cần phải làm gì để có thể làm quen lại với công việc, cũng như tăng khả năng được nhận việc.

  • Giúp bạn bổ sung khả năng NGHE – DỊCH – THUYẾT TRÌNH bằng tiếng Anh tốt hơn.

  • Giúp bạn học cách MODELING diễn giả để biết cách kể câu chuyện cuộc đời của mình.

Tóm tắt nội dung

“Đi làm lại sau khi nghỉ làm có phần khó khăn vì không có liên kết giữa nhà tuyển dụng và người tái lao động. Nhà tuyển dụng có thể xem việc thuê những người có khoảng trống lớn trong hồ sơ là một việc rủi ro cao, và những người nghỉ làm lâu có thể sẽ nghi ngờ khả năng đi làm lại của mình, nhất là khi họ đã nghỉ làm trong một thời gian dài.”

Vậy lời khuyên hữu ích dành cho những người vì nhiều lý do mà phải nghỉ làm trong thời gian dài muốn được quay trở lại với công việc sẽ là gì?