DJC
Bạn là người cho hay nhận?
Miễn phí
TED Slide
Cấp độ: Căn bản
1 lượt xem

Tác giả: Adam Grant

Học vị: Giáo sư

Vị trí: Nhà tâm lý học và tác giả người Mỹ

Website: https://www.adamgrant.net

Đối tượng phù hợp

  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân.

Lý do nên xem
  • Giúp bạn phân biệt được 3 kiểu người: “người cho”, “người nhận” và “người kết hợp”, hiểu được mình là ai trong 3 kiểu người đó, và sửa đổi hoặc điều chỉnh bản thân để có ích cho tập thể hơn.

  • Giúp bạn bổ sung khả năng NGHE – DỊCH – THUYẾT TRÌNH bằng tiếng Anh tốt hơn.

  • Giúp bạn học cách MODELING diễn giả để biết cách kể câu chuyện cuộc đời của mình.

Tóm tắt nội dung

“Tôi tin rằng cách có ý nghĩa nhất để thành công là giúp người khác thành công. Và nếu ta có thể lan rộng niềm tin đó, ta sẽ đảo ngược được sự đa nghi. Có từ để miêu tả điều đó đấy. Nó là “chứng ảo tưởng”. Ảo tưởng là việc bạn tin rằng người khác đang lo cho sự an toàn của bạn. Rằng họ đang nói toàn những lời có cánh sau lưng bạn. Nhưng điều tuyệt vời về một nền văn hoá toàn người “cho” là đó không phải ảo tưởng – đó là hiện thực. Tôi muốn sống trong một thế giới nơi “người cho” có thể thành công, và tôi mong các bạn sẽ giúp tôi dựng nên thế giới đó.”