DJC
Tôi đã gục ngã trước khiếm khuyết đến thế nào?
Miễn phí
TED Slide
Cấp độ: Căn bản
32 lượt xem

Tác giả: Susan Robinson

Học vị: Thạc sỹ Hành chính công, Cử nhân Khoa học

Vị trí: Nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà truyền cảm hứng

Website: https://www.susancrobinson.com

Đối tượng phù hợp

  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân.

Lý do nên xem

  • Giúp bạn có những suy nghĩ và cách đối xử đúng mực với những người có khiếm khuyết.

  • Giúp bạn có cái nhìn lạc quan và sống tự tin với những khiếm khuyết (nếu có) của bản thân.

  • Giúp bạn bổ sung khả năng NGHE – DỊCH – THUYẾT TRÌNH bằng tiếng Anh tốt hơn.

  • Giúp bạn học cách MODELING diễn giả để biết cách kể câu chuyện cuộc đời của mình.

Tóm tắt nội dung

“Tôi ghét cách từ “tật nguyền” được dùng để miêu tả người khác. Nó khiến mọi người có tư duy coi thường năng lực, khả năng, tiềm năng, mà chỉ nhìn vào những thiếu sót. Có thể bạn sẽ thể hiện ra mắt. “Mình sẽ phải làm hộ anh ta cái gì mà anh ta không làm được đây?” “Có thể cô ta sẽ cần ưu tiên gì đó mà không nhân viên nào khác cần cả.” Đôi khi, họ thể hiện sự coi thường ẩn giấu một cách ngọt ngào.”

Vậy đâu là cách đúng đắn để nhìn nhận và đối xử với các khiếm khuyết, hãy theo dõi những chia sẻ thú vị của tác giả.