DJC
(R) Dấn Thân

(R) Dấn Thân

  • Bất kỳ ai quan tâm đến bình đẳng giới và sự bất bình đẳng giới đang diễn ra trong môi trường làm việc

  • Bất kỳ ai gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa công việc và sự nghiệp

  • Bất kỳ ai – dù là nam hay nữ – tìm kiếm lời khuyên về sự nghiệp

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 05/05/2022
Thành viên 1
Dấn Thân 18-50

Nội dung chính bao gồm:

  • Tổng hợp thông tin và khơi dậy tối đa tiềm năng từ người khác của Sheryl

  • Tác giả đưa ra lời kêu gọi tầng lớp phụ nữ phải vươn lên, nỗ lực tạo quyền năng cho bản thân dựa vào nội lực và giá trị cốt lõi của mỗi cá nhân và từ đó lan tỏa ảnh hưởng