DJC
(R) Con đường nghệ thuật

(R) Con đường nghệ thuật

● Học sinh, sinh viên

● Người làm nghệ thuật

Người phụ trách DJC Admin
Cập nhật gần nhất 16/06/2022
Thành viên 1
18-50 Con đường nghệ thuật

● Tạo mối liên kết với phần sáng tạo bằng việc viết lách và khám phá những điều mới

● Tạo sự tự tin, vượt qua nỗi nghi ngờ bản thân

● Phục hồi cảm xúc

● Tìm thấy ý tưởng và phát triển chúng

● Sự cầu toàn, ham công tiếc việc và sự hiếu thắng sẽ cản trở dòng chảy sáng tạo của

bạn

● Hãy nỗ lực đưa sự sáng tạo ra thế giới