DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Quần thể di tích dưới núi Tiên Sơn

Quần thể di tích dưới núi Tiên Sơn

  • Người Việt toàn cầu.

  • Du khách quốc tế.

  • Nhà đầu tư.

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 19/11/2023
Thành viên 1

Quần thể di tích lịch sử văn hóa Tiên Sơn ở phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) là nơi có đền Tiên, chùa Tiên, đền thờ Thánh Mẫu, đền thờ bà Chúa Kho và đền thờ Lục vị Thánh tổ nghề, trong đó có Tổ sư nghề rèn. Nơi đây là vùng sơn thủy hữu tình, thế núi, hình sông “bao quát càn khôn”, chứa đựng nhiều vỉa tầng văn hóa, hiếm nơi nào có được. Hãy một lần dừng chân nơi đây bạn nhé!