DJC

Phát triển tri thức thời kinh tế số

  • Các cán bộ quản lý, điều hành của bất cứ tổ chức nào muốn tồn tại, phát triển trong thời kinh tế số.

  • Những cá nhân có nhu cầu tìm hiểu về “Hành trình tri thức thời Kinh tế số”.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 03/12/2021
Thành viên 1
NLD phát triển tri thức kinh tế

Mỗi cá nhân, tổ chức đều ẩn chứa năng lực phát triển tri thức trong quá trình sống và làm việc. Hiện hóa được nguồn tri thức của cá nhân, tổ chức thông qua thực tiễn công việc giữ vai trò quan trọng cho việc phát triển bền vững và phát huy năng lực kiến tạo của tổ chức trong thời kinh tế số.

Việc phát triển tri thức trong tổ chức, doanh nghiệp cơ bản tuân theo các bước (1) Xuất phát từ thực tiễn, (2) Khái quát thành lý luận, (3) Đúc rút thành mô hình, (4) Triển khai để kiểm chứng, (5) Thực hiện việc lan tỏa, (6) Phát triển tri thức mới.

Hãy cùng tìm đọc thêm và đón chờ các bài giới thiệu về một số tiêu mục khác trên thư viện ở những bài viết sau bạn nhé!

Tham khảo: Vợ chồng Phó chủ tịch Tập đoàn DOJI cùng ra mắt sách