DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Phan Huy Lê - Nhân cách lớn, nhà đổi mới sử học

Phan Huy Lê - Nhân cách lớn, nhà đổi mới sử học

  • Người Việt toàn cầu.

  • Du khách quốc tế.

  • Nhà đầu tư.

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 19/11/2023
Thành viên 1

Giáo sư, Nhà giáo nhân dân Phan Huy Lê, một nhà giáo tài danh, nhà khoa học lớn, nhà Sử học hàng đầu của đất nước. Ông được mệnh danh là một trong "tứ trụ" của nền sử học Việt Nam. Hãy cùng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của nhà sử học Phan Huy Lê!