DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Phan Đình Phùng - Người lãnh đạo khởi nghĩa Hương Khê

Phan Đình Phùng - Người lãnh đạo khởi nghĩa Hương Khê

  • Người Việt toàn cầu.

  • Du khách quốc tế.

  • Nhà đầu tư.

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 19/11/2023
Thành viên 1
Phan Đình Phùng

Phan Đình Phùng là một nhà cách mạng Việt Nam, lãnh đạo của cuộc khởi nghĩa Hương Khê chống lại thực dân Pháp trong phong trào Cần Vương. Trong thế kỷ 19, ông là sĩ phu Nho giáo nổi bật nhất tham gia vào các chiến dịch quân sự chống Pháp. Hãy cùng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của anh hùng cách mạng Phan Đình Phùng!