DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Nguyễn Nghiễm - Vị quan tận trung thời Lê - Trịnh - Cuộc đời và sự nghiệp

Nguyễn Nghiễm - Vị quan tận trung thời Lê - Trịnh - Cuộc đời và sự nghiệp

  • Người Việt toàn cầu.

  • Du khách quốc tế.

  • Nhà đầu tư.

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 19/11/2023
Thành viên 1

Nguyễn Nghiễm là quan chức, sử gia, nhà thơ thời nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam. Ông có công ổn định tình hình Bắc Hà và tham gia chiến dịch đánh chiếm Phú Xuân của Đàng Trong năm 1774-1775. Hãy cùng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của vị quan tận trung thời Lê - Trịnh Nguyễn Nghiễm!