DJC
Nguy hiểm khi che giấu bản thân
Miễn phí
TED Slide

Nguy hiểm khi che giấu bản thân

Cấp độ: Căn bản 3 lượt xem
Đánh giá:
Morgana Bailey

Tác giả: Morgana Bailey

Vị trí: Nhà hoạt động nhân sự

Đối tượng phù hợp

  • Học sinh, sinh viên và người đi làm có mong muốn phát triển bản thân.

  • Dành cho những người đang che giấu bản thân trong cộng đồng LGBT.

Lý do nên xem

  • Người LGBT cũng là người bình thường và giới tính hay xu hướng tính dục của họ không làm hại ai cả. Nhưng do xã hội vẫn còn nhiều hạn chế nên họ cảm thấy mình cần phải giấu và không sống thật. Video này sẽ giúp cả cộng đồng LGBT lẫn cộng đồng thẳng hiểu hơn về điều này và học cách chấp nhận người khác cũng như bản thân.

  • Giúp bạn bổ sung khả năng NGHE – DỊCH – THUYẾT TRÌNH bằng tiếng Anh tốt hơn.

  • Giúp bạn học cách MODELING diễn giả để biết cách kể câu chuyện cuộc đời của mình.

Tóm tắt nội dung

“Một nghiên cứu của Deloitte vào năm 2013 cho thấy thực ra có rất nhiều người đang giấu đi một phần bản dạng của mình. Trong các nhân viên họ phỏng vấn, 61% nói đã thay đổi cách cư xử hay ngoại hình một chút để hoà nhập với chỗ làm.”

Dù bạn chọn nói thật hay che giấu bản thân thì đó vẫn là lựa chọn riêng của bạn, nhưng Morgana Bailey sẽ cho bạn thấy rằng che giấu sự thật đó có những hậu quả riêng.