DJC
Nghệ thuật giao tiếp ứng xử văn minh nơi làm việc
Cao cấp
DJC Slide

Nghệ thuật giao tiếp ứng xử văn minh nơi làm việc

Cấp độ: Căn bản 19 lượt xem
Đánh giá:
Đỗ Vũ Phương Anh

Tác giả: Đỗ Vũ Phương Anh

Học vị: Tiến Sĩ

Vị trí: Chủ tịch DJC, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI