DJC
Lý Thường Kiệt – Danh tướng lừng danh sử Việt

Lý Thường Kiệt – Danh tướng lừng danh sử Việt

  • Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân.

  • Những cá nhân đam mê thơ ca, văn học.

  • Những cá nhân cần tìm hiểu thông tin về Lý Thường Kiệt và những tư tưởng của Người.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 01/11/2021
Thành viên 1
lý thường kiệt danh tướng lừng danh sử Việt

Lý Thường Kiệt là người có công lớn trong sự nghiệp bảo toàn lãnh thỗ và phát triển biên cương Đại Việt ở thời Lý sơ, ông được ví von như một tinh tú sáng ngời trong đêm trường kháng chiến chống giặc ngoại xâm, cụ thể là vị tướng tài ba với tư tưởng “tiên phát chế nhân” – đánh vào quân địch trước để phá mưu xâm lược của địch đã chiến thắng quân Tống xâm lược, bình loạn giặc Chiêm Thành phía nam, hay nhà chính trị khôn khéo trong việc phủ dụ các bộ lạc miền núi để giữ vững yên bình lãnh thổ vùng biên thùy.

Về sự nghiệp, ông đã để lại cho hậu thế một áng thơ bất hủ về lòng yêu nước “Nam quốc sơn hà” viết bằng thể thất ngôn tứ tuyệt với giọng điệu dứt khoát, mỗi chữ trong bài thơ đều thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước. Theo đó, trong cuộc kháng chiến chống Tống lần hai (1075 -1077), Lý Thường Kiệt đã sai người thân tín đọc vang bài thơ trong đền thờ Trương Hống, Trương Hát bên bờ sông Như Nguyệt để khích lệ sĩ khí ba quân Đại Việt. Và kết quả cuộc kháng chiến lần thứ hai của nhân dân Đại Việt như thế nào? Và tại sao Nam quốc sơn hà được xem là bản Tuyên ngôn lần đầu? Hãy cùng đón xem tài liệu sau, để tìm hiểu sâu hơn bạn nhé...