DJC
Lương Thế Vinh – Trạng nguyên giỏi Toán nhất sử Việt

Lương Thế Vinh – Trạng nguyên giỏi Toán nhất sử Việt

  • Học sinh, sinh viên và người đi làm mong muốn phát triển bản thân.

  • Những cá nhân đam mê văn học, kiến thức toán học, và Phật học.

  • Những cá nhân cần tìm hiểu thông tin về Lương Thế Vinh và những tư tưởng của ông.

Người phụ trách Lê Hà Thanh Lộc
Cập nhật gần nhất 01/11/2021
Thành viên 1
lương thế vinh trạng nguyên toán Việt

Về sự nghiệp làm quan của Trạng Lường đã để lại cho hậu thế những công trình bất hủ, đáng kể nhất là sách Đại hành toán pháp bằng chữ Nôm - tổng kết những kiến thức toán học và những phát minh của ông thời đó, và được xem là cuốn sách giáo khoa chuẩn toán đầu tiên ở nước ta, cụ thể là ông là người chế ra bàn tính gẩy. Kiến thức toán học sâu rộng đã bén duyên từ thuở nhỏ và được ông viết lại trong cuốn sách Đại hành toán pháp, chẳng hạn câu chuyện đo chiều cao cây: có lần chơi chung với bọn trẻ dưới bóng cây, bọn trẻ đố nhau xem cây cao bao nhiêu. Mỗi đứa một ý, riêng Vinh có sáng kiến là bẻ một khúc tre dựng lên để đo bóng, sau đó cậu đo bóng, cây tính toán môt lúc rồi nói chính xác chiều cao của nó. Đó là cách tính tam giác đồng dạng ngày nay mà học sinh hay làm. Quan điểm học tập của ông đáng được hậu bối sau học hỏi, đó là học tập chuyên tâm kết hợp với giải trí thoải mái, hòa mình vào thiên nhiên, và phải tìm mọi cách vận dung kiến thức vào cuộc sống, đôi khi mỗi phương pháp toán học ông vận dụng thơ ca –nét văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt – để đọc dễ thuộc, ví dụ khi đề cập cách tính diện tích hình thang:

Tam giác bị cụt đầu

Diện tích tính làm sao

Cạnh trên cạnh dưới cộng vào

Đem nhân với nửa bề cao khắc thành.

Ngoài ra, ông là người con của Phật và dành tâm huyết cho việc biên soạn nên Thiền môn giáo khoa với tên gọi khác là Thích điển giáo khoa, vì nhận thấy sách giáo khoa Phật giáo soạn thảo dưới thời Trần đã mất hết cho nên Lương Thế Vinh đã biên tập một cuốn sách giáo khoa Phật học để giúp người chưa biết Phật học đi vào Phật giáo một cách dễ dàng, tiếc thay tác phẩm đã thất lạc chưa tìm lại được.

Nào chúng ta cùng khám phá vị Trạng Lường Lương Thế Vinh được nhân dân yêu mến và những giai thoại liên quan ông nhé!

Ngoài ra, bằng cách truy cập vào các tiêu mục trên thư viện, bạn còn có thể tìm xem thêm vô số “di sản” giá trị của những vĩ nhân khác!