DJC

Đã đánh giá tài liệu

Cảm ơn bạn đã phản hồi

Lê Văn Thiêm - Tiến sĩ toán học đầu tiên của Việt Nam

Lê Văn Thiêm - Tiến sĩ toán học đầu tiên của Việt Nam

  • Người Việt toàn cầu.

  • Du khách quốc tế.

  • Nhà đầu tư.

Người phụ trách ADMIN Thư viện số 100 năm
Cập nhật gần nhất 22/12/2023
Thành viên 1
Lê Văn Thiêm

GS. Lê Văn Thiêm, là tiến sĩ toán học đầu tiên của Việt Nam, giáo sư toán học và là một trong số các nhà khoa học tiêu biểu nhất của Việt Nam trong thế kỷ 20. Ông cũng chính là người có ảnh hưởng quyết định đến sự ra đời của nền toán học Việt Nam. Hãy cùng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của vị tiến sĩ toán học Lê Văn Thiêm!